Marika Salomaa, kolumni: Sanahelinästä tekoihin

Puhutaan paljon sanomatta lopulta mitään on ajanilmiönä tyypillinen. Kaunopuheisuus, joka jää toteuttamisvaiheessa vaille pohjaa. Pyörittely ja pallottelu on toisinaan helpompaa kuin asioihin tarttuminen.