Vaalikynä: Luonto ja kulttuuri auttavat meitä jaksamaan

Sote-uudistuksen myötä kunnan tarjoamat palvelut siirtyvät yhä enenevissä määrin ennaltaehkäisevään työhön sekä koulutukseen. Taide- ja luontokeskus tukisi sekä mielen hyvinvointia että toimisi varhaiskasvatuksen sekä oppilaitosten oppimisalustana, kirjoittaja toteaa. Outi Paappanen

Anna-Stiina Lundqvist, Kaupunginhallituksen jäsen (vihr), Porvoo

Katsoin lasten kanssa tässä yksi päivä videon ruudulta hienoa tanssi- ja lauluesitystä. Yhtäkkiä koin syvää liikutusta - oli kulunut vuosi hiljaisuutta, ilman konsertteja, taidenäyttelyitä, teatteria. Tilanteesta kärsivät niin kulttuurin tekijät kuin siitä nautintoa saava yleisökin. Luonto on onneksi vielä meidän kaikkien, ja retkeily, maiseman avaruus ja raikas ilma auttavat jaksamaan pandemia-aikaa.

Kun tämä kaikki on viimein ohi ja pääsemme taas lähelle toisiamme, on maailma uskoakseni muuttunut. Kulttuuria arvostetaan entistä enemmän ja luonnossa liikkuvat nekin, joille metsäpolut olivat ennen vieraita. Myös kaupungin ja sen päättäjien on syytä tarttua näihin signaaleihin ja suunnata hyvinvointipalveluitaan yhä vahvemmin mielen tukeen taiteen ja luonnon tarjoamin keinoin.

Porvoo on suunnitellut jo pitkään taide- ja luontokeskuksen perustamista. Kaupunki on selvityksissään tunnistanut luontoa ja taidetta esittelevän museon merkityksen ja potentiaalin kansalaisten kohtaamispaikkana. Uusi museorakennus on myös kaupungin kulttuuripalveluiden ja Porvoon museon mukaan suositeltavin ja paras vaihtoehto Porvoon kaupungin ja Porvoon museon taidekokoelmien esittämiseksi asukkaille. Nyt selvityksistä on syytä siirtyä toimeen.

Sen lisäksi, että uusi keskus toimisi porvoolaisen taiteen kehtona, esittelisi se myös ainutlaatuista, kulttuurihistoriallisestikin arvokasta kansallista kaupunkipuistoamme, kaupunkiluontoa ja luontokohteita, metsiä ja merta. Sen kautta saaristomme ja alueen luontoyrittäjät pääsisivät entistä paremmin esille.

Samalla kulttuuri-ihmiset altistuisivat luontoelämyksille ja ympäristöstä kiinnostuneet taiteelle, jonka sisällöissä luonto on aina näytellyt tärkeää osaa.

Kun uusia väliaikaistiloja porvoolaistaiteelle nyt kiivaasti etsitään, on tärkeää muistaa, että näyttelytoiminnat eivät saa nipistää jo olemassa olevia taiteilijoiden työ- tai esitystiloja. Näyttelytoiminnalle on asetettu aivan syystä tarkat vaatimukset mitä tulee esimerkiksi ilmanvaihtoon ja tilojen lämpötilaan. Virtuaalinäyttelyt voivat puolustaa pandemia-aikana paikkaansa, mutta läppärin ruudulta yksittäisten teosten tiirailu on kaukana siitä elämyksestä, jonka hyvin kuratoitu näyttelykokonaisuus voi tarjota.

Sote-uudistuksen myötä kunnan tarjoamat palvelut siirtyvät yhä enenevissä määrin ennaltaehkäisevään työhön sekä koulutukseen. Taide- ja luontokeskus tukisi sekä mielen hyvinvointia että toimisi varhaiskasvatuksen sekä oppilaitosten oppimisalustana. Lisäksi se parantaisi alueen työllisyyttä sekä yrittäjyyttä, kumpikin osa-alueita, jotka koronan jälkeen kaipaavat erityisen paljon panostusta.

Kommentoi