Vaalikynä: Luontoa on suojeltava paikallislähtöisesti

Merkittävimmät luonnon monimuotoisuutta suojelevat toimet toteutetaan tai jätetään toteuttamatta kunta- ja paikallistasolla, kirjoittaja linjaa. Vesa Vuorela

Hans von Bagh, Vihreät, Kunnallisvaaliehdokas, Porvoo

Porvoossa on lukuisia hienoja luontokohteita, joiden arvo jää monelta huomaamatta. Pieniä rauhaisia rantoja, joissa ikääntyneet puut kohtaavat veden biotoopit. Pieniä soita, joiden vesitalous on luonnontilainen. Jokiemme rantalaitumet, niityt ja metsiköt tarjoavat elinympäristön moninaiselle lajikirjolle.

Täysin koskematonta metsää Porvoon seudulla ei ole. Pula-aikoina metsistämme on haettu kaikki arvokas ja nykyään vanhimmat puumme ovat saaneet kasvaa näistä ajoista lähtien. Meillä on runsaasti pieniä ikääntyviä metsiköitä, joissa osa puista on jo kaatunut ja lahoaminen käynnistynyt. Vanhaa lahopuuta on vielä niukalti. Tänne on nyt syntymässä aarniometsän uhanalaiselle eliöstölle sopivia elinympäristöjä.

Nämä luontokohteet ovat pieniä, talousarvoltaan vähäisiä - virkistysarvoltaan merkittäviä ja aivan ratkaisevia luonnon monimuotoisuuden säilymisessä. Luonnon monimuotoisuus sanelee, miten luontomme ja me ihmiset selviydymme tulevaisuuden muuttuvassa ympäristössä ja mitä meille ihmisille on silloin tarjolla.

Merkittävimmät luonnon monimuotoisuutta suojelevat toimet toteutetaan tai jätetään toteuttamatta kunta- ja paikallistasolla. Valtio ja EU tekee julkilausumia ja jakaa rahaa käytettäväksi. Toteutus lankeaa meille paikallisille - toki myös hyödyt. Luonnonsuojelutoimi elävöittää luontoa lähialueella. Runsastuneet pölyttäjähyönteiset tehostavat viljelykasvien tuottoa suojelutoimen ympäristössä.

Me paikalliset asukkaat tiedämme parhaiten mitä pitää tehdä. Jokiemme koskia ennallistamalla sallisimme lohikalojen nousun. Niittyjen hoito lehmien laidunnuksella mahdollistaa lisätulojen hankintaa viljelijöille, kun kuluttajat ostaisivat lähituotettua ruokaa.

Näin he samalla tukisivat meille tuttujen mutta harvinaistuneiden lajien elinmahdollisuuksia. Yhdessä perinneympäristön kanssa muukin laidunnus edistää perinnelajien sopeutumista muuttuvaan elinympäristöön. Meidän tulee myös torjua vieraslajeja kuten kurtturuusua, minkkiä ja merimetsoa.

Elävä ja monimuotoinen luonto lisää Porvoon vetovoimaa.

Kommentoi