Vaalikynä: Osallistuva budjetointi huomioiden erityisryhmät sekä alueelliset tarpeet

Esitän, että kaupunki aloittaa osallistuvan budjetoinnin erityisryhmien, asuinalueiden ja vaihtoehtoisesti eri teemoja hyödyntäen, palveluiden ja investointien osalta jo vuoden 2022 budjettia tehdessä, kirjoittaja linjaa. Anton Soinne

Johanna Aaltonen, oppilashoitaja ja omaishoitaja, kuntavaaliehdokas, SDP, Porvoo

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun. Sen toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin tavoin.

Mika Varpio (vihr.) on tehnyt valtuustoaloitteen osallistuvasta budjetoinnista 27.2.2019. Valtuustoaloite ei valitettavasti tuolloin edennyt. Nyt osallistuvasta budjetoinnista on eri kunnissa onnistumisia ja sen on todettu olevan hyvä väline asiakasdemokratiaan.

Olen tehnyt kuntalaisaloitteen, jonka toivon etenevän ja huomioitavan vuoden 2022 budjetoinnissa.

Porvoon kaupungissa toimii useita erityisryhmiä, näiden asiantuntijuus ja tahtotila olisi syytä hyödyntää kun palveluiden tehokkuutta ja tarpeellisuutta kehitetään.

Esimerkki teemaksi voidaan valita lasten- ja nuorten hyvinvointi. Osallistuvassa budjetoinnissa myös alaikäiset pääsevät vaikuttamaan. Kaikenikäiset lapset ja nuoret voisivat ideoida ja olla mukana suunnittelutyöpajoissa. Äänestämään pääsisi kaikki 12 vuotta täyttäneet porvoolaiset. Kun puhun kaikenikäisistä lapsista ja nuorista, puhun kaikista lapsista, tarkoittaen myös erityisryhmiin kuuluvia.

Tähän voisi sisällyttää tai tehdä omat esitykset matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksista kehitysvammaisille ja vammaisille. Harrastemahdollisuuksia kuten parkour, jalkapalloa tai tanssia. Parasta olisi, että niin erityisryhmät kuin kaikki muut voisivat toimia yhdessä.

Yhtenä esimerkkinä on myös kaupunkipuistoon tarvittavien penkkien lisääminen siten, että penkkejä löytyy esimerkiksi eri korkeuksilla, jolloin niitä voi myös useammat tarvitsijat käyttää. Tämä huomioisi niin senioreita kuin vammaisia.

Osallistuvalla budjetoinnilla voidaan aidosti priorisoida kohderyhmän tarpeet, kohderyhmän toiveiden mukaisesti. Mutta sijoittaa ja pohtia samalla alueellisesti tarpeiden sijoittaminen, jotta kylien elävöittäminen jatkuu. Ryhmien tarpeet voivat siis hyödyntää kylissä.

Esitän, että kaupunki aloittaa osallistuvan budjetoinnin erityisryhmien, asuinalueiden ja vaihtoehtoisesti eri teemoja hyödyntäen, palveluiden ja investointien osalta jo vuoden 2022 budjettia tehdessä.

Kommentoi