Vaalikynä: Maaseutu kunniaan

Palvelujen keskittyessä kaupungin keskeisiin osiin on vaarana, että maaseutu unohtuu, kirjoittaja arvioi. Tanja Kuisma

Maj-Louise Wilkman, Suomenkylä, Kuntavaaliehdokas, RKP, Porvoo

Kaupungin kaikki osia tulee kehittää tasapuolisesti. Koko kaupunki hyötyy siitä, että myös maaseudulla panostetaan yrittäjyyteen ja kannustetaan maalla asumiseen.

Kyläkoulut ja maaseudun palvelut ovat monin paikoin hävinneet ja tilalle asukkaat eivät ole saaneet mitään aikaisempaa yhteisöllisyyttä korvaavaa. Kaupungin kannalta investoinnin ei tarvitse olla mittava. Olen varma, että esimerkiksi kaupungin rakentama uimalaituri tai lumisena talvena ylläpidetty hiihtolatu otetaan kiitollisena vastaan. Tällaiset lähipalvelut ovat myös luonnon mieleen.

Palvelujen keskittyessä kaupungin keskeisiin osiin on vaarana, että maaseutu unohtuu. Näin on mielestäni käynyt kun Kymenlaakson Sähköverkko Oy (KSOY) ilmoitti aikeistaan rakentaa 110 kv:n voimalinjan Porvoosta Askolaan. KSOY:n ensimmäinen vaihtoehto, ja myös halvin, oli linja, joka kulkisi joen länsipuolella, mutta ilmeisesti kaupungin toivomuksesta valittiin itäinen linjaus Myrskyläntien viereen. KSOY ilmoitti rakentavansa suurimman osan johdosta ilmajohtona. Ilmajohto vaatii noin 50 metriä leveän avohakatun linjan, verrattuna maakaapelin vaatimaan 7 metrin katuun. Tässä

tapauksessa kyseessä on 5-6 kilometrin pitkä linja moottoritien pohjoispuolelta Kerkkoontielle.

KSOY:n mielestä maakaapelointi on liian kallista, vaikkakin sähköyhtiöt ovat hyötyneet paljon ylisuurista siirtomaksuista, joita he ovat voineet laskuttaa maakaapelointivelvoitteeseen vedoten. Asukkaat ovat vastustaneet ilmajohtoa voimakkaasti ja tuoneet esiin elinkeinon harjoittamisen vaikeutumisen, perinnemaiseman ja luontoarvojen häviämisen ja hiilinielun vähenemisen.

Kiitos asukkaiden muodostaman protestiryhmän - voimaryhmän - sinnikkäästä työstä asia on edistynyt. KSOY sanoo suostuvansa maakaapelointiin, jos kaupunki osallistuu kustannuksiin. Tällä hetkellä keskustellaan maakaapelin päälle rakennettavasta luontopolusta. Polku maksaa kaupungille jonkin verran, mutta on mielestäni parempi ratkaisu kuin ilmajohdon tuomat suuret haitat. Osallistumalla kustannuksiin kaupunki voi osoittaa, että myös taajamien ulkopuolella olevat alueet ovat tärkeitä.

Kommentoi