Vaalikynä: Nyt vanhustenhoito kuntoon!

Nyt on aika saada nämä vanhuspalvelut toimimaan yhtä mallikkaasti kuin koronan hoito Porvoossa on sujunut. Otetaan siitä mallia, kirjoittaja toivoo. Outi Paappanen

Eija Quinlan, kuntavaaliehdokas, Keskusta, Porvoo

Sosionomi Anette Karlsson kirjoitti kauniisti vaalikynäkirjoituksessaan (Uusimaa 24.5.) Ikääntyneet ovat tärkeä voimavara.

Kyllä, näin on. Eläkeikäiset ovat hyvin aktiivisesti mukana monissa asioissa. He jatkavat usein palkansaajina, jotka maksavat kovaa veroa ansioistaan, he toimivat omaishoitajina, lastenlastensa hoitajina ja aktiiveina järjestötoiminnassa. Heistä on usein yhteiskunnalle hyötyä pitkään.

Mutta entäpä sitten kun heistä ei enää ole hyötyä? Saavatko he ikääntyä, luopua aktiivielämästä ja sairastaa arvokkaasti? Vai tuleeko heistä ikävä taakka, jota kunta tai päättäjät eivät halua kantaa.

Ikääntymiseen kuuluu olennaisena osana myös fyysisten voimavarojen heikentyminen. Myös sairastelu astuu usein kuvaan ikääntymisen myötä. Annetaanko meillä Porvoossa tarpeeksi resursseja kotihoitoon, niin että yksinäiset ja monisairaat vanhukset saadaan hoidetuksi kunnan toiveiden mukaan kotioloissa.

Entäpä sitten kun ikäihmiset eivät enää pärjää kotona? Löytyykö heille tuettua asumista tai hoivakotipaikka ilman suurta taistelua, joka kuluttaa omaisten voimavaroja?

Entäpä vanhusten kasvava yksinäisyys, joka johtaa liian usein myös tissutteluun ja muihin ei-toivottuihin mielenterveyden ongelmiin. Onko meillä koronan jälkeen tarjolla yhteisöllisyyttä myös kaikkien heikompikuntoisille?

Nyt käsi sydämelle Porvoon nykyiset päättäjät: Toimiiko meillä täällä Porvoossa kotihoito? Onko siinä tarpeeksi resursseja? Miten on kotihoidon työntekijöiden työssä jaksamisen laita tuplavuorojen jälkeen?

Onko kotihoidon työntekijöillä ihan oikeasti aikaa kohdata asiakas, ja antaa hänelle hänen tarvitsemansa hoito? Vai pilaako kiire kohtaamisen?

Entäpä onko meillä tarpeeksi hoivakotipaikkoja ja hoitajaresursseja niissä? Niin että esimerkiksi puolison sairastuttua ei omaishoitajaksi jäävä läkähdy työtaakkansa alle.

Koska jos vastaus näihin kysymyksiin on ei, niin missä tilanteessa olemme viiden vuoden kuluttua? Kun tiedämme, että ikääntyneiden määrä tulee vuosien myötä moninkertaistumaan.

Nyt on aika saada nämä vanhuspalvelut toimimaan yhtä mallikkaasti kuin koronan hoito Porvoossa on sujunut. Otetaan siitä mallia!

Kommentoi