Vaalikynä: Nuorten omat ikis ryhmät Porvooseen

Kaupungin tulisi panostaa kansalaisopiston tarjonnassa myös nuoriin, niin kuin ikäihmisiin perustamalla kansalaisopistoon opiskelijaryhmiä harrastamisen mahdollistamiseksi matalalla kynnyksellä, kirjoittajat esittävät. Ari Peltonen

Siru Nykänen SDP, Jenna Perokorpi SDP, Porvoo

Olisi kiva, jos Porvoossa järjestettäisiin höntsä harrastuksia, johon nuori voisi osallistua. Höntsäharrastuksilla tarkoitamme harrastuksia, jossa nuorelta ei odoteta yhtään mitään muuta, kuin innokkuutta kokeilemaan ja yrittämään. Tällä hetkellä höntsäharrastusten tarjonta on rikkonaista, eivätkä ne tavoita nuoria. Haluaisimme, että nuorille olisi tarjolla matalan kynnyksen pajoja ja harrastuksia.

Tällaiset höntsäharrastukset toisivat nuoren arkeen jotain muutakin, kuin vain opiskelua tai työntekoa. Näissä voisi tutustua muihin saman ikäisiin ihmisiin. Harrastuksessa mitään ei otettaisi vakavasti vaan kaikki saisivat harrastaa omalla tasolla. Matalan kynnyksen harrastamisen kautta nuori opiskelija voisi saada elämään uutta sosiaalista ympäristöä, sekä tutustuisi kaupunkiin paremmin. Matalan kynnyksen harrastamiseen panostaminen on parasta hyvinvoinnin ennaltaehkäisevää toimintaa nuorille ja nuorille aikuisille.

Kaupungin tulisi panostaa kansalaisopiston tarjonnassa myös nuoriin, niin kuin ikäihmisiin perustamalla kansalaisopistoon opiskelijaryhmiä harrastamisen mahdollistamiseksi matalalla kynnyksellä ilman suurempaa sitoutumista, kustannusta, jolloin harrastaminen olisi hauskaa ja siinä ei olisi suurempia tavoitteita. Tämä lisäisi nuorten opiskelijoiden hyvinvointia sekä saisi nuoret opiskelijat kotoutumaan paremmin kaupunkiin. Tässä kunta ja seurat sekä yhdistykset voivat tehdä yhteistyötä, jolloin tarjonta olisi monipuolisempaa.

Kommentoi