Porvoon Yrittäjät, mielipide: Porvoo elinkeinopäällikölle tarpeeksi natsoja

Pelkään että kaupungin johdon niukka suhtautuminen elinkeinopäällikön palkkaamiseen aiheuttaa, että henkilö sijoitetaan organisaatiossa väärään paikkaan ja sitten muutaman vuoden päästä voidaan todeta, että hän ei ole onnistunut tehtävässään, kirjoituksessa pohditaan. Tanja Kuisma

Patrik Björkman, puheenjohtaja, Porvoon yrittäjät

Luulisi, että ei enää tarvitsisi kirjoittaa tekstiä otsikkona elinkeinopäällikkö, vaan vasta kun otsikko voisi olla, että olemme iloisia siitä että henkilö on palkattu.

Paljon on tehty, että saatiin päätös palkata elinkeinopäällikkö kaupunkiimme.

Porvoon yrittäjät ry on tehnyt ”listan joulupukille” (tässä tapauksessa lista meni kaupungille), joka sisälsi elinkeinopäällikön toimenkuvan.

Nyt olemme kuitenkin huolissamme! Keskeinen ajatus on koko ajan ollut, että tulevalla elinkeinopäälliköllä on tarpeeksi ”natsoja”, jotta hän varmasti voisi olla mukana siellä, missä suunnitellaan ja tehdään päätöksiä koskien koko elinkeinokenttää. Toiseksi olennainen asia on, että jotta saadaan valituksi paras henkilö, paikan tulee olla hakijalle tarpeeksi mielenkiintoinen, sen pitää olla riittävän korkealla kaupungin organisaatiossa.

Nyt on tärkeätä, että paikka saadaan täytettyä osaavalla, uteliaalla, Porvoota eteenpäin vievällä ja ehdottomasti hyvällä tyypillä, joka pystyy hoitamaan asioita monipuolisesti eri sektoreiden välillä ja on myös perillä eri asioista.

Totta on, että henkilö tulee olemaan tiiviisti kontaktissa tonttipäällikön ja hänen tiiminsä kanssa, mutta oikea paikka organisaatiossa olisi vähintään apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa, missä hänellä on paremmat edellytykset onnistua tehtävässä.

Jatkossa elinkeinopäällikkö olisi se, joka päivittäin tekee yhteistyötä Posintran kanssa ja pystyy raportoimaan esim. kaupunkikehityslautakunnalle, mitä siellä on tehty, mitä on meneillään ja mitä vireillä, yrityspalveluhankinnan puitteissa.

Elinkeinopäällikkö on tiiviisti mukana hankintayksikön, kaupunginsuunnittelun, kuntatekniikan, maapolitiikan, TE-toimiston, oppilaitosten ja yrittäjäjärjestön kanssa, ja tämä vaatii sen, että nimi löytyy tarpeeksi korkealla kaupunkiorganisaatiossa!

Pelkään että kaupungin johdon niukka suhtautuminen elinkeinopäällikön palkkaamiseen aiheuttaa, että henkilö sijoitetaan organisaatiossa väärään paikkaan ja sitten muutaman vuoden päästä voidaan todeta, että hän ei ole onnistunut tehtävässään. Sitten elinkeinoasiat ehdotetaan siirrettäväksi esim. kehitysyhtiön hoidettavaksi, niin kuin nyt johdon tahto myös oli ollut. Toivon että olen skenaariossani väärässä!

Nyt odotetaan järkeviä päätöksiä kaupunginhallitukselta, että tehtävää tai elinkeinopäällikön asemaa organisaatiossa määritettäessä, päättäjät ottaisivat nämä asiat huomioon. Toivon, että näin vaalien aikana ehdokkaiden antamat lupaukset ja puolueiden kuntavaaliohjelmat eivät vain ole vaalipropagandaa ja että nyt oikeasti halutaan parantaa kaupungin elinkeinoelämää ja tehdä Porvoosta yrittäjäystävällinen kaupunki!

Odotan malttamattomasti päästä tapaamaan Porvoon kaupungin uutta elinkeinopäällikköä, joka innolla haluaa parantaa koko kaupungin mainetta ja arvoa yrittäjäystävällisemmäksi.

Kommentoi