Vaalikynä: Viskaali tulee, missä on visio?

Porvoon fossiilisen energian ympärille rakentunutta yritysekosysteemiä olisikin päämäärätietoisesti kehitettävä tulevaisuuden energiatarpeisiin, kirjoittaja pohtii. Neste Oy

Jussi Impiö, Kaupunginvaltuutettu Vihreät (sit), kuntavaaliehdokas, Porvoo

Elinkeinopäällikön saapumisesta on ehditty iloita joen molemmin puolin, kuin sakramentista. Tarvetta viskaalille totisesti onkin: siinä missä Posintra on kyennyt tuottamaan tukea yritystoiminnan aloittamiseen ja pyörittämiseen liittyvissä käytännön haasteissa, on kaupungilta uupunut pitkän aikavälin elinkeinotoiminnan kehittämisen visio. Osittain tämä on johtunut siitä, että Nesteen on ajateltu pesivän Kilpilahdessa maailman tappiin saakka. Fossiilisen öljyn kanssa lotraaminen loppuu kuitenkin myös Kilpilahdessa seuraavien 10-20 vuoden kuluessa. Siitä tulevat pitämään huolen kansainvälinen ilmastolainsäädäntö sekä pääomien liikkeet. Tässä aikaikkunassa meidän on kehitettävä elinkeinovisio, joka kantaa Porvoon fossiilisten polttoaineiden tuolle puolen.

Porvoon fossiilisen energian ympärille rakentunutta yritysekosysteemiä olisikin päämäärätietoisesti kehitettävä tulevaisuuden energiatarpeisiin. Kun logistiset syyt pikkuhiljaa katoavat, pysyy Neste alihankkijoineen Porvoossa vain, jos sen ympärille syntyy hyvissä ajoin edistyksellinen uusiutuvan energian tutkimuksen, tuotekehityksen ja tuotannon ekosysteemi. Kilpilahden toimijoiden lisäksi meillä on esimerkiksi Ensto, jonka roolin esimerkiksi liikkumisen sähköistymisessä saattaa olla merkittävä, sekä oma edistyksellinen, hiilineutraali energiayhtiömme Porvoon Energia Oy. Lähtökohtia uusituvan energian ekosysteemille on siis jo olemassa. Ekosysteemin syntyyn voidaan kaupungin elinkeinostarategialla vaikuttaa esimerkiksi niin, että kehitämme pitkäjänteisesti ammattikoulujemme ja ammattikorkeakoulujemme osaamista ja opetusta uusiutuvan energian osaamisen alueille. Lisäksi luomme aktiivisesti kumppanuuksia keskeisten uusiutuvan energian alan yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa (esim. Aalto, LUT, VTT) ja houkuttelemme uusituvan energian alan start-up yrityksiä Porvooseen riittävillä tukitoimilla ja rakenteilla, sekä edesautamme rohkeita uusiutuvan energian pilotteja kaupungissamme.

Ekosysteemit syntyvät yleensä suurten ankkuriyrityksen ympärille, mutta ajan myötä eivät ole enää riippuvaisia ankkuriyrityksestä vaan ekosysteemi alkaa tuottaa omia ankkuriyrityksestä riippumattomia innovaatiota. Elämme suuren energiamurroksen alkua, vanhoja toimintatapoja ja elinkeinoja tulee hiipumaan ja uusien haltuun ottamisessa onni suosii rohkeaa. Uuden elinkeinopäällikön ensimmäinen homma tuleekin olla pitkän aikavälin rohkean elinkeinovision luominen Porvooseen, sen otsikko voisi olla vaikkapa: Porvoo öljyn jälkeen.

Kommentoi