Vaalikynä: Mikä on Eskolan linja työn verotuksessa?

Itse olen suhtautunut hyvin varauksellisesti siihen, että hyvin vaihtelevat pääomatulot muodostaisivat suuremman rahoituspohjan pysyvälle kustannusrakenteelle kunnissa, kirjoittaja linjaa. Arkisto / Sauvo Jylhä

Mikaela Nylander, kuntavaaliehdokas, RKP, Porvoo Lisää vaalikynäkirjoituksia sivulla 8.

Tapani Eskolan (SDP) vastaukseen (Uusimaa 8.6) allekirjoittaneen kirjoitukseen (Uusimaa 3.6) on syytä reagoida. Kirjoituksessani argumentoin miksi kunnallisveroa ei tulisi muuttaa progressiivisemmaksi kuin se nyt on eri vähennysten ansiosta. Eskola antaa toisaalta tukea edustamalleni periaatteelle ja linjaukselle, että toiset opiskelua, työllisyyttä, yrittäjyyttä ja kestävää hyvinvointia tukevat toimenpiteet ovat ratkaisevassa asemassa. Eskola sanoo myös tukevansa näkemystäni, ettei työtä tulisi verottaa ankarammin kuin nyt. Hyvä niin.

Eskolan kirjoituksessa esiintyy kuitenkin tukea pääministeri Sanna Marinin esittämälle ajatukselle, että kunnallisvero voisi muuttaa progressiivisemmaksi. Eskola avaa oven tälle ajatukselle ainakin osittain toteamalla ”Progression jyrkentäminen voisi mahdollistaa pienituloisten verotuksen alentamisen ja toisaalta palvelujen rahoittamiseen maksukyvyn mukaan. Kuntavero on kuitenkin samalla sovitettava yhteen koko verojärjestelmän kanssa.” Tässä vaiheessa syntyy vääjäämättä epäilys mitä mieltä Eskola on.

Eskola ehdottaa yhtenä vaihtoehtona, että kunnat saisivat osan pääomatuloverosta ”joka muuttaisi samalla verotusta progressiivisemmaksi, kun pääomien verotus kohdistuisi varakkaampiin ja suurituloisimpiin.” Itse olen suhtautunut hyvin varauksellisesti siihen, että hyvin vaihtelevat pääomatulot muodostaisivat suuremman rahoituspohjan pysyvälle kustannusrakenteelle kunnissa. Tämä ei ole myöskään vastaus kaikkien kuntien talousahdinkoon.

Haluan muistuttaa siitä, että kaikkien aikojen ylivoimaisesti suurin uudistus nimeltään sote-uudistus näyttää toteutuvan. En jaksa uskoa, että voidaan luoda kokonaan uusi hallinnollinen taso ilman, että syntyy kovat paineet korottaa veroja julkisen talouden sisällä. Jotta voimme välttyä tilanteelta, jossa kokonaisveroaste yhä nousee, paljon täytyy muuttua myös kuntakentällä.

Verottamalla emme tätä yhteiskuntaa rakenna ja kehitä. Kaikissa tuloluokissa on ne omat kannustinhaasteet ja mielestäni tulisi kannustaa pieni-, keski- ja korkeatuloisia tekemään töitä oikeansuhtaisella veropolitiikalla. Tässä on suurin ero Eskolan ja minun välillä, kun Eskola puhuu pelkästään pieni- ja keskituloisten puolesta, minä koen, että tarvitsemme kaikkia työmarkkinoilla.

Kommentoi