Lukijalta: Painopistettä ilmastonmuutoksen torjunnasta vesistöistä huolehtimiseen

Kirjoittajan mielestä kaupunkistrategiassa kannattaisi panostaa vesistöjen tilan parantamiseen. Porvoolla on rantaviivaa yhteensä noin 1 000 kilometriä. Laura Heino

Jere Riikonen merianalyytikko, porvoolainen kaupunginvaltuutettu (Kd)

Porvoo on kaupunkistrategiassaan ottanut yhdeksi päätavoitteista olla ilmastotyön edelläkävijä. Valtuustokausi on lopuillaan ja nyt olisi tarkasteltava onko hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä ollut vaikutusta tai hyötyjä kaupungille vai olisiko jokin muu ympäristön tilaa parantava tavoite uudessa strategiassa parempi ykkösvaihtoehto.

Valitettavasti ilmastotyön tuloksia on todella hankala mitata. On mahdollista, että ilmastoystävällisistä toimenpiteistä huolimatta, olemme jopa lisänneet hiilidioksidin kokonaispäästöjä entisestään.

Miksi meidän pitää Porvoossa esiintyä globaalin ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijänä, jos toimenpiteet eivät vaikuta?

Edelläkäymisessä on kyse ennen kaikkea moraalivalinnasta. On syytä olla huolissaan kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävistä vaikutuksista, koska ne aiheuttavat sään ääri-ilmiöitä. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on sivistyneen maailman opinkappale, joka on pakko mahduttaa myös joka kaupungin strategiaan. Sen tarkoituksena on osoittaa lähinnä esimerkkiä päästöjen vähentämiseksi niille maille, jotka eivät piittaa ilmastonmuutoksesta.

Tosiasiassa mekin Porvoossa teemme ilmastopolitiikkaa lähinnä niiltä osin, kuin se meille sopii. On järkevää säästää kaikella tavalla energiaa, koska se on taloudellista ja luonnonvaroja säästävää. On järkevää olla polttamatta kivihiiltä, raskaita polttoöljyjä ja dieseliä, koska terveydelle haitallisten pienhiukkasten, raskasmetallien sekä typpi- ja rikki -yhdisteiden määrät vähenevät ilmassa. Lämmöntuotannossa on fossiilisten sijaan järkevää käyttää uusiutuvia kotimaisia polttoaineita, kuten puu, koska ne tuovat kotimaahan työllisyyttä ja hyvinvointia. On fiksua hyödyntää hukkalämpöä, aurinkoenergiaa tai maalämpöä ja siinä samalla huomaamatta vähennämme hiilidioksidipäästöjä ilmaan. Kaikki nämä toimenpiteet olisi ollut syytä toteuttaa, vaikka emme olisi kuulleetkaan ilmastonmuutoksesta.

Ilmastonmuutoksen torjunta on vastuullista, mutta se ei ole vaikuttavaa. Voimavaroja kannattaisi kaupunkistrategiassa panostaa sinne, missä saadaan ympäristön tilaan positiivisia ja vaikuttavia muutoksia. Yksi tällainen näkökulma on vesistöjen tilan parantaminen. Porvoolla kolme jokea, järviä, puroja ja merta, rantaviivaa on yhteensä noin 1 000 kilometriä. Vesistöt kaipaavat kunnostusta, jätevesien puhdistamista, joet kalateitä, purot ennallistamisia, kaupungin hulevedet viivytysaltaita, tulvapellot toimenpiteitä ja Itämeri ravinteiden ja roskaantumisen vähentämistä. Ilmasto- ja vesistöpolitiikkaa ei pitäisi asettaa vastakkain, mutta ongelmana on se, että julkinen keskustelu painottuu ilmastoasiaan ja se johtaa liian yksipuoliseen ympäristöpolitiikkaan. Vesistöt ovat meitä lähellä ja niiden ongelmista pitäisi olla vähintään yhtä huolissaan kuin ilmastopäästöistä. Vesistöjen hyvä tila pitäisi olla maailman vesistöisimmän maan ympäristöpolitiikan kulmakivi.

Kommentoi