Kolumni: Luonto – elämämme perusta

Kimmo Kajaste

Kolumni

Luonto on kattanut meille monipuolisen pöydän. Luonto ei silti ole olemassa vain ihmistä varten. Luonnon kattaus on kaikille elollisille.

Luonnosta tulevat ruokamme, raaka-aineemme. Elämämme perustana on luonto, ympäristömme ja sen kestävyys.

Ihminen tarvitsee oman olemassaolonsa turvaksi luonnon monimuotoisuutta ja siitä muodostuvia ekosysteemejä. Elinympäristöjen heikentyminen, pirstoutuminen ja tuhoutuminen hävittävät eniten luonnon monimuotoisuutta maapallollamme. Luontokato on kiihtyvää.

Eliöyhteisöjä ja ekosysteemejä on kaikkialla. Kaikkiin vaikuttaa ilmastonmuutos, joka on monelle lajille liian nopeaa. Ne eivät ehdi tai kykene etsiytymään uusiin elinpiireihin. Ihmisen elinpiiri on maapallo.

Puhuessamme luonnosta ja sen puolesta, puhumme samalla turvallisuudesta ja terveydestä, ihmiskunnan tulevaisuudesta ja hyvinvoinnin mahdollisuuksista.

Väestöpolitiikalla on suuri merkitys ympäristömme suojelussa.

Tunnustaessamme olevamme ihmisinä laji lajien joukossa tajuamme samalla luonnon moninaisuuden ja maailman keskinäisen riippuvuuden.

Ilmastonmuutos ja myös pandemia ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että maapallon rajallisuus ja välttämätön kansainvälinen yhteistyö ovat yltäneet kaikkien tietoisuuteen.

Tarvitaan jatkuvia, syveneviä kansainvälisiä toimia, mutta myös maakohtaisia ja paikallisia tekoja. Toimien tehostamiseen on varaa. Jo ihmisen itsensä vuoksi siihen on oltava varoja ja tahtoa.

Kun väkiluku ja kulutus maapalolla kasvavat, kasvaa myös paine käyttää entistä enemmän maata ja luontoa. Väestöpolitiikalla on suuri merkitys ympäristömme suojelussa.

Ihmisen hyvinvointi edellyttää luonnon kestävyyttä ja kestävää kehitystä. Mitä välipitämättömämmin maat ja kansat, yhteisöt ja yksilöt suhtautuvat yhteisen ympäristömme haasteisiin sitä enemmän kasvavat myös taloudelliset epävarmuudet ja riskit.

Henkistä kasvua ja uutta ajattelua tarvitaan – ja kehittymistä ihmisinä omaa perustaamme luontoa säästäen ja yhteistä ympäristöä vastuullisesti vaalien.

Meillä on asuttavanamme vain yksi maapallo.

Kirjoittaja on porvoolainen maakuntaneuvos. Hän on toiminut monissa kansallisissa ja kansainvälisissä ympäristöön liittyvissä luottamustehtävissä.

Kommentoi