Lukijalta: Kotihoidon kohtuuton kuormitus

En voinut uskoa todeksi, että yhden hoitajan vuoroon sisältyy Porvoossa 17-23 käyntikohdetta ja mahdolliset hälytyskäynnit, kirjoittaja hämmästelee. Riitta Kumpulainen

29Elli Aaltonen, työelämäprofessori, puheenjohtaja SPR

Uusimaan 8.7. juttu Porvoon kotihoidon kuormituksesta tuli moneen kertaan läpiluetuksi.

En voinut uskoa todeksi, että yhden hoitajan vuoroon sisältyy 17-23 käyntikohdetta ja mahdolliset hälytyskäynnit. Samassa jutussa todetaan vaikeus saada työntekijöitä, joka on yksi seuraus kohtuuttomasta työtaakasta. Työntekijän työn raskaus ja toisaalta kunkin asukkaan hoidon tarve eivät kohtaa. Asiakkaan kannalta kyse ei ole vain käynnistä. Kyse on hoitotoimenpiteistä, lääkityksestä, arkielämän sujuvuuden tukemisesta, kuntoutuksesta ja siitä tärkeimmästä, yksinäisyyden karkottamisesta. Onneksi monet järjestöt, kuten SPR auttavat paljon kotona asuvia iäkkäitä ja pitkäaikaissairaita, mutta julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon hoitovastuuta vapaaehtoistyö ei voi kantaa.

Seurasin kevään Porvoon kunnallisvaalitenttejä. Jokainen ehdokas puolueesta riippumatta korosti iäkkäiden hoidossa avohoitoa, ehkäisevää terveydenhuoltoa, riittäviä kotihoidon resursseja ja iäkkään omatoimisuuden tukemista. Porvoon kaupungin ei ole mikään pakko odottaa valtakunnallista lakia kotihoidon henkilöstömitoituksesta. Se voi olla edelläkävijä kuntakohtaisen mitoituksen parantamisessa ja siten toimeenpanna sote-uudistuksen ensimmäisen tavoitteen, kotihoidon riittävän saatavuuden.

Kommentoi