Mielipide: Ikäihmisten hoito Porvoossa kestää hyvin valtakunnallisen vertailun

Ann-Sofie Silvennoinen, sosiaali- ja, Porvoon kaupunki, vanhus- ja, geriatrian dosentti, Helsingin yliopisto, professori (emerita)

Julkisuudessa on viime aikoina keskusteltu ikääntyneiden palveluista ja päivystyksestä. Porvoossa ikäihmisten palveluiden asiakkailla on jo useita vuosia ollut muuta maata pienempi päivystyskäyntien tarve.

Kuten THL:n tilastoihin perustuvasta Merja Mikkolan ym. (2015) selvityksestä ilmenee, ikääntyneiden sairaala- että hoivapaikkojen väheneminen on alkanut Suomessa jo ainakin 1990-luvulta eikä vanhuspalvelulain voimaantulosta 2012 lähtien. Hoivapaikkojen vähenemisen taustalla ovat vanhenemisen tuomien sairauksien siirtyminen entistä myöhemmälle iälle sekä uudet toimintamallit ja palvelut.

Porvoossa ikäihmisten palveluihin lisättiin vuonna 2012 lääkäripalveluja, jolloin sairaalakuormitus pieneni ja laitospaikkoja voitiin vähentää. Sairaalakuormitus väheni Porvoossa vuodesta 2009 vuoteen 2014 peräti 35 prosenttia.

Siirtoviivemaksu on erikoissairaanhoidon korotettu päivätaksa, jonka sairaanhoitopiiri laskuttaa kunnalta, jos potilas joutuu odottamaan jatkohoitopaikkaa sairaalan osastolla.

Viiden vuoden seuranta-aikana Porvoossa ei tapahtunut tällaisia viiveitä ja siirtoviivemaksuilta vältyttiin, mistä on julkaistu vertaisarvioitu artikkeli Suomen Lääkärilehdessä sekä Nordic Health Care Groupin raportti 2014. Porvoossa on myös viime vuosina pystytty järjestämään hyvin jatkohoitopaikat sairaalasta siirtyville, ja siirtoviivemaksuilta on vältytty.

Porvoo ostaa kotihoidon lääkäripalvelut Pihlajalinnalta. Sopimuksen perusteella hoitajilla on mahdollisuus konsultoida lääkäriä 24/7, jolloin tarve hakeutua päivystykseen vähenee.

Palvelun piirissä olevat kotihoidon asiakkaat saavat nimetyn vastuulääkärin, joka toimii asiakkaiden omalääkärinä. Vastuulääkäri käsittelee asiakkaan terveydentilaan liittyviä asioita hoitohenkilökunnan kanssa viikoittain, on hoitohenkilökunnan tavoitettavissa sovitusti ja kiertää yksiköissä tapaamassa ja tutkimassa asiakkaita säännöllisin väliajoin. Hoidon painopisteenä on hyvän terveydentilan ja elämänlaadun ylläpitäminen asiakkaalle tutussa ympäristössä.

Lue aiheesta lisää: Mielipide: Muistisairaudet ovat ikääntyneiden suurin terveysuhka

Lue aiheesta lisää: Mielipide, Eila Kohonen: Ikäihmisetkö syyllisiä?

Lue aiheesta lisää: Päivystysruuhkien syyt ovat paljon syvemmällä kuin vain hoitajapulassa – Porvoon päivystyksen ylilääkäri: "Ongelmat alkoivat kasautua, kun vanhainkotijärjestelmä ajettiin alas"

Kommentoi