Kolumni, Antti Kupiainen: Titteliviidakko

Tänä vuonna seurakunnassamme on ollut piispantarkastus, joka huipentuu piispan vierailupäivään perjantaina 10. syyskuuta. Piispantarkastuksia on lähihistoriassa ollut myös muualla tässä lähiseudulla.

Tarkastuksessa on ollut mukana piispan lisäksi piispan erityisavustaja sekä hiippakuntadekaani, notaari, pappisasessori, lääninrovasti ja paljon muitakin.

Tarkastus on ollut hyvä ja tuomiokapituli on ollut kiinnostunut Askolan seurakunnasta. Se on tärkeintä, mutta tässä kirjoituksessa tärkeimmässä osassa ovat kirkolliset virkanimet.

Mitä tekee hiippakuntadekaani? Entä pappisasessori? Tiesitkö, että hiippakunnassa on kaksi pappisasessoria, jotka hoitavat tehtävää oman virkansa ohella? Entäpä notaari? Piispantarkastuksen notaari on yleensä virkaiältään nuori pappi, joka toimii siis sihteerinä. Hän tekee koko prosessista pöytäkirjan. Näin hän itse perehtyy myös kirkolliseen hallintoon; tärkeä oppimisen paikka.

Myös tuomiokapitulissa on notaari, mutta hän on eri notaari. Se on ihan virka, jonka vastuulla on paljon henkilöstöhallintoa. Notaari teki lakimiesasessorin kanssa keväällä hallinnon tarkastuksen seurakunnassamme. Lakimiesasessori on kapitulin täysipäiväinen virka, juristin paikka.

Vieläkö olet kärryillä? Toivottavasti, sillä tarkastuksen eri vaiheissa oli mukana myös hiippakuntasihteereitä. Joissakin hiippakunnissa heidän nimityksensä on asiantuntija. Molempi parempi. Ja kun ollaan rovastikunnassa, läheisessä yhteydessä on ollut myös lääninrovasti, jolla on oma vastuualueensa kirkon hallinnossa ja seurakuntaelämässä. Porvoon lääninrovasti on joku kirkkoherroista; tällä hetkellä Sipoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra. Lopulta myös piispantarkastus kaikessa kankeudessaan on aika väärään johtava nimi. Vanhaa perua. Mikä olisi parempi nimitys?

O len vastannut, olenko vielä myös pappi, pastori tai kirkkoherra.

Hetki vielä sopan hämmentämistä. Sain kesällä rovastin arvonimen. Sen jälkeen olen vastannut lukemattomia kertoja, olenko vielä myös pappi, pastori tai kirkkoherra. Ehkä en ole pastori, näin järkeilin. Tai mistäs sen tietää, mutta seurakunnissa on töissä myös kappalaisia ja seurakuntapastoreita. Aikamoinen titteliviidakko.

Kirjoittaja on Askolan kirkkoherra ja rovasti .

Kommentoi