Lukijalta: Porvoon tori on meillä perintönä

Vaikka osa perusteluista olikin ymmärrettävissä, on kauppatorin täyttäminen rakennuksilla ja paikoituksella käsittämätön ehdotus, kirjoittaja pohtii. Outi Paappanen

29Mika Varpio, Maisema-arkkitehti, Kaupunginvaltuutettu, Porvoo

Outi Lankia ja Jani Heinänen ehdottivat mielipidekirjoituksessaan (Uusimaa 9.10.) Porvoon torin siirtämistä jokirantaan. Vaikka osa perusteluista olikin ymmärrettävissä, on kauppatorin täyttäminen rakennuksilla ja paikoituksella käsittämätön ehdotus.

Torialue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Carl Ludvig Engelin laatima asemakaava vuodelta 1832 on yksi Suomen merkittävimmistä empiren suunnitteluperiaatteiden ja -ihanteiden mukaan toteutetuista ruutukaava-alueista. Tori on arvokas esimerkki tyypillisestä 1800-luvun lopun kaupunkisuunnitteluihanteisiin liittyvästä monumentaaliaukiosta, jonka eteläreunalla sijaitseva kaupungintalo on yksi kaupungin merkittävimmistä julkisista rakennuksista.

Torin kaupunkitilallista merkitystä on vahvistanut 1860-luvulla luotu jokirannan ja Runeberginpuiston kautta torille ulottuva puistoakseli. Toriin läheisesti liittyvien kaupunkipuistojen ja -puistikoiden sarjaa on jatkanut torin itäpuolella, vanhan seurahuoneen tontin takana sijaitseva Kaupunginpuisto.

Torin ympäriltä on viime vuosisadan loppupuolen kehityshuumassa jo purettu merkittäviä rakennuksia, kuten Seurahuone ja Porvoon panimo, jotka korvattiin aikansa näköisillä uudisrakennuksilla. Ei liene syytä tehdä yhtään enempää vahinkoa tälle arvokkaalle kaupunkitilalle.

Kuulostaa lähestulkoon pyhäinhäväistykseltä edes ehdottaa, että historiallinen kauppatori ”kaavoitettaisiin kaupallisten kiinteistöjen ja asuntojen rakentamiseen”, kuten Lankian ja Heinäsen mielipidekirjoituksessa oli esitetty.

Ihmettelen sitä miten herkästi ollaan valmiita heittämään historialliset arvot romukoppaan. Historiallisessa kulttuuriympäristössä piilevät kuitenkin Porvoon juuret, vetovoima ja henkinen pääoma, joiden pohjalta on myös hyvä ponnistaa eteenpäin. Älkäämme olko se sukupolvi, joka tuhoaa henkisen ja fyysisen perintömme.

Kommentoi