Mielipidekirjoitus: Asiakasmaksujen alentaminen vähentäisi terveyseroja Porvoossa

Suomessa korostuvat erityisesti kotihoidon ja palveluasumisen maksut sekä reseptilääkkeiden kulut, kirjoittaja pohtii. Arkisto/Heidi Kajander-Maavuori

Mikko Nieminen, aluevaaliehdokas (Vasemmistoliitto) ja vaikeavammaisen lapsen omaishoitaja

Suomessa erityisesti ’katastrofaaliset terveysmenot’ ovat tutkitusti yleisempiä kuin muissa Pohjoismaissa tai muualla Länsi-Euroopassa. ”Katastrofaalisilla terveysmenoilla” tarkoitetaan tilanteita, joissa terveysmenot ovat hyvin korkeat suhteessa kotitalouden maksukykyyn. Ne kasautuvat ikääntyneille, pitkäaikaistyöttömille ja työkyvyttömyyseläkeläisille.

Tämän seurauksena terveysmenot haukkaavat pienituloisilla suuremman osan kokonaiskulutuksesta kuin suurempituloisilla.

Asia käy ilmi Turun yliopiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijoiden YK:n alaiselle Maailman terveysjärjestö WHO:lle laatimasta tuoreesta Suomen maaraportista.

Suomessa korostuvat erityisesti kotihoidon ja palveluasumisen maksut sekä reseptilääkkeiden kulut.

Mitä voimme tehdä terveyserojen vähentämiseksi täällä Porvoossa?

Asiakasmaksujen alentaminen kuntatasolla – tulevien aluevaalien jälkeen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella – on yksi keino tasata terveydenhoidon eriarvoisuutta Porvoossa ihmisryhmien välillä.

Ja jottei totuus unohtuisi: Paikalliset toimet eivät toki yksin riitä, vaan tarvitaan myös omavastuuosuuksien oikeudenmukaistamista ja pitkien odotusaikojen purkamista, jotka vaativat valtakunnallisia toimia.

Aivan jokainen porvoolainen ja jokainen Suomessa asuva ansaitsee nykyistä parempaa terveydellistä tasa-arvoa!

Kommentoi