Vaalikynä | Hyvinvointialueen palvelustrategialla suuri merkitys palveluille

Hyvinvointialueen valtuuston ensimmäisiä asioita on valmistella ja hyväksyä hallintosääntö, missä määritellään esimerkiksi päätöksenteon organisointi ja vastuut. Samoin eteen tulee heti HUSin kanssa tehtävä perussopimus, missä esimerkiksi määritellään miten hyvinvointialue rahoittaa erikoissairaanhoidon ostonsa HUSilta. Nämä ovat tärkeitä hallinnollisia asioita, mutta asukkaan, asiakkaan näkökulmasta tärkeintä on varmistaa hyvät palvelut ja se vaatii hyvän palvelustrategian.

Palvelustrategiassa asetetaan tavoitteet tuotettavien palveluiden määrälle, laadulle, saatavuudelle ja kustannuksille. Strategiaan kirjataan, kuinka tavoitteet aiotaan saavuttaa ja annetaan palvelulupaus. Siinä määritellään mitkä palvelut hyvinvointialue tuottaa itse, mitä palveluita HUS, yritykset tai kolmas sektori tuottavat.

Palvelustrategian ehkä tärkein asia on tehdä hyvä hankintastrategia. Hankintojen kilpailutus on taitolaji ja siinä onnistuminen tuottaa hyvin kustannussäästöjä, mutta epäonnistuminen johtaa helposti markkinaoikeuteen. Hyvinvointialue voi valita tuottajaksi muunkin kuin julkisen tuottajan myös erikoissairaanhoidossa. Vaarana laajoissa kilpailutuksissa on suurten toimijoiden suosiminen, mikä saattaa johtaa alueelliseen monopoliin. Siksi on syytä ottaa käyttöön palveluseteli ja henkilökohtainen budjetti, jotta saadaan myös pienyritykset ja kolmas sektori mukaan tuottamaan palveluja. Oikea hinnoittelu vaatii parempaa kustannuslaskentaa, jolloin tiedetään jokaisen palvelun yksikkökustannukset. Eri tuottajien välinen tasapuolinen kilpailu parantaa saatavuutta ja laatua sekä pitää kustannukset kurissa ja jonot poissa.

Kuten nyt on kaikille käynyt ilmi, on hyvinvointialueiden rahoitus Uudenmaan alueella kuristava ja rahasta tulee olemaan pulaa. Siksi on tehtävä asiat uudella tavalla, jotta saamme ihmiset hoitoon ja hoivaan nopeasti, vaikka rahoitus on tiukkaa. Vanhat mallit eivät nyt riitä. On äärimmäisen tärkeätä, että löydämme keinot saada kaikki toimijat tuottamaan palveluita asukkaille. Siksi jo palvelustrategian valmisteluun pitää ottaa mukaan eri sidosryhmien edustajia, yksityisen palvelusektorin yrittäjien ja yritysten ja kolmannen sektorin toimija. Pitää luoda tasapuolinen monituottajamalli.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut