Lukijalta: | Kunnat joutuvat uudistamaan paljon organisaatioitaan sote-uudistuksen takia

Kuntien budjeteista ja toiminnoista siirtyy yli 50 % hyvinvointialueille 1.1.2023 sote-uudistuksen takia. Mutta lainat korkoriskeineen jäävät kunnille. Hyvinvointialueet joutuvat vuokramaan kiinteistöjä muutaman vuoden esimerkiksi terveyskeskuksien toimintaa varten. Mutta tulevaisuudessa saattaa olla, että hyvinvointialueet tehostavat toimintaansa ja kuntien kiinteistöt jäävät tyhjilleen. Taloushuolia lisää se, että kunnat saavat 1.1.2023 alkaen valtiolta kiinteän veroprosentin. Esimerkiksi Askolassa kunnallisveroprosentiksi on arvioitu 9,11 % kun se nyt on 21,5 %. Näiden syiden takia tulee kunnan toimintaa tehostaa ja organisaatio uudistaa.

Lain (Kuntalaki 10.4.2015/410) mukaan kunnassa on oltava valtuusto, kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta sekä nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto. Kuntalain mukaan kuntaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Valtuusto voi päättää, että kunnanjohtajan sijasta kuntaa johtaa pormestari.

Kunnalla on lakisääteisiä palveluja, jotka kunnan tulee tuottaa. Organisaation uudistuksen yhteydessä tulee arvioida, mitkä palvelut voidaan kunnassa tehdä itse ja mitä palveluita voidaan ostaa. Tämän jälkeen ratkaistaan, millä organisaatiolla ja henkilökunnalla kunnan palvelutoiminta tuotetaan, oli se sitten omaa tai ostettua. Lisäksi tulee päättää, tarvitaanko miten laaja luottamushenkilöorganisaatio em. lakisääteisten toimielimien lisäksi. Varhaiskasvatus ja perusopetus tulevat kattamaan valtaosan kunnalle jäävistä palveluista.

Lähes 5 000 asukkaan Askolassa on organisaation uudistusprosessi menossa. Askolan tuore kuntastrategia määrittelee kaksi toteuttamislinjaa - hyvinvointi ja elinvoima - tavoitteineen. Tämän mukaan kunnassa voisi olla Hyvinvoinnin toimiala ja toisena Elinvoiman toimiala. Jolloin Askolassa olisi kolme lautakuntaa; hyvinvointi-, elinvoima- ja lakisääteinen tarkastuslautakunta. Esimerkiksi lakisääteiset varhaiskasvatus ja perusopetus kuuluisivat hyvinvointitoimialaan. Tukipalvelut olisivat omana yksikkönään. Kaikkien osien nivominen hyväksi, tehokkaaksi kokonaisuudeksi on mahdollista tehdä palvelumuotoilun keinoin ja periaattein.

Askolaan pitää rakentaa organisaatio, jonka organisaatiokulttuuriin kuuluu avoimuus, luottamus, sitoutuminen ja yhdessä tekeminen. Samaan aikaan uudistetaan prosesseja, joilla osallistetaan kuntalaisia, kehitetään kunnan viestintää ja markkinointia sekä lisätään koulutusta. Tavoitteena on dynaaminen palveluorganisaatio ja pitovoimainen sekä vetovoimainen Askola!

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut