Kuuselan koulun kaavaehdotus nähtäville – uudenlaista asumista metsänlaitaan

Kuuselan kaavasta saatiin luonnosvaiheessa kolme muistutusta. Kaavaehdotus tulee pian nähtäville. Porvoon kaupunki

Hamarin Kuuselan koulun alueen asemakaavamuutos etenee. Kaupunkikehityslautakunta on päättänyt, että Hamarintiehen ja Gammelbackan metsään rajoittuvan alueen asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.