Myrskyläntien varteen Porvoossa tehdään pätkä pyörätietä, moottorien alittavan pätkän ja kuntopolun rakentamisajankohta on avoin

Parikiventieltä alkanut pyörätien rakentaminen Myrskyläntien 1605 varrella on edennyt Hambontien kohdalta vähän eteenpäin. Tiedossa ei ole, milloin moottoritien alittava osuus ja kuntopolku Papinjärventieltä Kerkkoontielle rakennetaan. Tanja Kuisma

Pyörätien rakentaminen Myrskyläntien 1605 varrella käynnistyi kesän lopulla. Koululaiset ja muu kevyt liikenne on tarkoitus saada pois ajoradalta ja sen kapeilta pientareilta uudelle väylälle. Rakentaminen etenee Uudenmaan Ely-keskuksen projektipäällikkö Jukka Aron tietojen mukaan varsin hyvin ja aikataulussaan.