Valtaosa porvoolaisista toivoo maltillista kasvua – "Suosituimmiksi uusiksi asuinalueiksi nousevat Hattula, Kuninkaanportin ympäristö ja peltoalueet Alkrogista"

733 porvoolaista täytti kokonaan tai osittain Suunnittele oma unelmien Porvoo -asukaskyselyn alkukesästä. Kysely liittyi keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan uusimiseen. Samalla porvoolaiset pääsivät esittämään oman näkemyksensä Porvoon kaupunkiympäristöstä ja -rakenteesta vuonna 2050.

Porvoon kaupungin tiedoteyhteenvedon mukaan porvoolaiset haluavat kaupungin kasvavan 60 000–70 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä. Uusia asuinalueita toivotaan keskustan länsi- ja lounaispuolelle, mutta lisäksi lähes koko rakennettua aluetta voisi tiivistää.

Suurin osa kyselyn vastaajista (86 %) toivoo, että Porvoo kasvaa 10 000–20 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä, mikä tarkoittaisi noin 0,5–1 prosentin kasvua vuodessa. Osa vastaajista toivoi vielä tätäkin nopeampaa kasvua. 10 prosenttia uskoo väkiluvun pysyvän ennallaan, ja vain 2 prosenttia asukkaista uskoo väkimäärän laskevan.

Vastaajien mielestä Itärata vaikuttaa merkittävästi Porvoon kasvuun. Pääosa katsoo, että uuden itäradan toteutumiseen pitäisi varautua jo nyt, vaikka radan rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty. Kuninkaanporttia pidetään parhaana sijaintina uudelle asemalle, mutta osa vastaajista haluaisi toisen tai useamman aseman Porvooseen. Kuninkaanportin jälkeen suosituin sijainti asemalle on Hattula.

– Itärata ja asema jakavat mielipiteitä siitä, miten kaupunkirakennetta tulisi kehittää. Hieman yli puolet vastaajista haluaisi, että rautatieaseman lähiympäristöön suunnitellaan uutta tiivistä kaupunkiympäristöä, jossa on asumista, palveluja ja työpaikkoja. Toisaalta lähes puolet vastaajista oli sitä mieltä, että hyvät asumiseen tarkoitetut alueet löytyvät muualta Porvoosta, ja aseman ympäristöön pitää suunnitella vain työpaikkoja ja palveluja, kertoo yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio kaupungin tiedotteessa.

Elinvoimainen keskusta-alue on vastaajien mielestä nykyinen ydinkeskusta, Länsiranta ja Vanha Porvoo. Keskustaa pitäisi kuitenkin kehittää, elävöittää ja tiivistää. Yritystoimintaan soveltuvat parhaiten Kuninkaanportti, Tarmola–Kaupunginhaka sekä Ölstens.

– Kaupunkirakenteen kehittämisen suunta painottuu vastaajien mielestä selvästi nykyisestä keskustasta länteen ja lounaaseen. Suosituimmiksi uusiksi asuinalueiksi nousevat Hattula, Kuninkaanportin ympäristö ja peltoalueet Alkrogista Tolkkistentien länsipuolella, Kontio kuvaa tiedotteessa.

Lue lisää: Nyt voit osallistua tulevaisuuden Porvoon suunnitteluun – "Osayleiskaava on vuosikymmenen merkittävin kaavatyö"

Kuinka keskeisten alueiden osayleiskaavan suunnittelutyö etenee?

Porvoon kaupunginvaltuusto osallistuu osayleiskaavan suunnittelutyöhön strategiatyöpajassa marraskuun alkupuolella.

Ensin muodostetaan kaupunkialueen yhdyskuntarakennetta kuvaavia yleispiirteisiä alustavia rakennemalleja. Rakennemallien avulla tutkitaan erilaisia kehityskulkuja, tunnistetaan mahdollisuuksia, riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita liittyy kaupungin kehittämiseen, yhdyskuntarakenteen, maankäytön ja liikenneverkon muutoksiin.

Kevättalvella arvioidaan rakennemallien vaikutuksia, ja vertaillaan malleja keskenään.

Keväällä rakennemallit asetetaan virallisesti nähtäville, ja Porvoon asukkaat ja kaikki muutkin osalliset voivat omalta osaltaan arvioida malleja ja esittää mielipiteensä parhaasta mallista.

Syksyllä 2022 valtuusto valitsee parhaan mallin tai mallien yhdistelmän, jonka pohjalta jatketaan osayleiskaavatyötä ja laaditaan kaavaluonnos.

Lähde: Porvoon kaupunki

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut