Valtaosa on valmis suosittelemaan taitoluistelua – lajissa on kuitenkin myös epäkohtia joita on nyt ryhdytty korjaamaan

Suomen Taitoluisteluliiton tekemän tutkimuksen mukaan 97 prosenttia lajin harrastajista on valmis suosittelemaan lajia harrastuksena muillekin.

Porvoon Taitoluistelijoiden puheenjohtaja Leena Eriksson pitää hyvänä, että lajissa käydään avointa keskustelua hyvistä ja huonoista asioista. Toni Degerlund

Toni Degerlund

Suomen Taitoluisteluliitto teetti kesän aikana Taloustutkimuksella kyselyn taitoluistelun lajikulttuurista. Kyselyyn vastasivat yli 12-vuotiaat urheilijat, heidän vanhempansa, valmentajat, arvioijat ja seuratoimijat. Lajista on tullut julkisuuteen tapauksia, joissa on epäilty taitoluistelun parissa toimivia henkilöitä epäasiallisesta käytöksestä. Suomen Eettinen Keskus (SUEK) ja Olympiakomitea ovat raportoineet Taitoluisteluliitolle, joka onkin ryhtynyt sääntöjensä luomissa puitteissa toimenpiteisiin.

Porvoon Taitoluistelijoissa kyselyyn vastattiin ahkerasti, ja se on myös luettu tarkkaan seuran aktiivisten toimijoiden kesken.

– Olen itse käynyt läpi lajikulttuuritutkimuksen tuloksia seurassamme ja Suomen Taitoluisteluliiton kanssa, Porvoon Taitoluistelijoiden puheenjohtaja Leena Eriksson kertoo.

– Liitto on tälle kaudelle tarkentanut eettisiä ohjeitaan, joita me lajin parissa toimivat olemme sitoutuneet noudattamaan. Ohjeissa on konkreettisia esimerkkejä, miten sopii, ja ei sovi toimia.

– Näitä käymme nyt seurassamme läpi. Liitto panostaa esille tulleissa asioissa valmentajien koulutukseen ja lisää tukea seuroille palkkaamalla toisen seuratyöntekijän.

– On todella hyvä, että asioista puhutaan, eikä epäkohtien hiljaista hyväksyntää sallita. Meillä on upea laji ja myös paljon hyvää työtä sen parissa.

Vastaajien kesken lajikulttuurikyselyyn suhtauduttiin myönteisesti kautta Suomen. Urheilijoiden kohdalla haluttiin selvittää, mikä luistelussa innostaa ja motivoi. Tutkimuksessa tiedusteltiin myös, millainen harjoitusten ilmapiiri on ja mitä valmentajan toiminnasta ajatellaan. Lisäksi kysyttiin mahdolliseen epäasialliseen käyttäytymiseen liittyvistä kokemuksista. Vanhemmilta kysyttiin lähes identtisesti samat kysymykset kuin luistelijoilta. Pääosin kokemukset olivat positiivisia, mutta epäkohdista ei epäröity kertoa ja niiden osalta toivottiin asioihin puuttumista. Tutkimuksen mukaan peräti 97 prosenttia lajin harrastajista oli valmis suosittelemaan taitoluistelua harrastuksena muillekin.

– On hienoa, että näin suuri enemmistö on kokonaisuudessaan valmis suosittelemaan lajiamme muillekin. Tutkimuksen mukaan moni aihepiiri sai kiitosta vastaajilta. Emme silti voi tuudittautua hyvänolon tunteeseen. Usealla osa-alueella tarvitaan kehitystoimia ja saimme lukuisia ehdotuksia kulttuurin kehittämiseksi, Suomen Taitoluisteluliiton toiminnanjohtaja Outi Wuorenheimo kertoo.

Porvoon Taitoluistelijoissa on kiinnitetty huomiota valmentajien työkuormaan. Seura onkin vahvistanut valmennusta palkkaamalla yhden uuden valmentajan lisää.

– Olemme myös vahvistaneet kilpapolun lisäksi harrastajien polkua, jotta meillä olisi kysynnän mukaan sopivia ryhmiä useammille jäsenille, Leena Eriksson sanoo.

Suomen Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Laura Raitio haluaa erityisesti korostaa harrastajan ja huippu-urheilijan turvallista polkua taitoluistelussa, jossa tavoitteellisuuden ohella myös ilon ja kannustamisen tulisi olla vahvasti läsnä. Yksi tukipilari tämän tavoitteen saavuttamisessa on valmentajien, arvioijien, liiton työntekijöiden sekä seuratoimijoiden ammattitaidon ylläpitäminen ja monipuolinen kehittäminen. Toinen tukipilari on sitoutuminen liiton eettiseen säännöstöön.

– Aiomme pitää eettisyyteen liittyvän keskustelun vahvasti esillä lajin sisällä. Teemme kaikkemme, jotta taitoluistelu koetaan hyväksi ja turvalliseksi harrastukseksi kaikille. Turvallisen ympäristön luomisessa meitä ohjaavat luonnollisesti säännöt, mutta tehtävämme on kehittää jatkuvasti avointa lajikulttuuria, jossa epäkohdista rohjetaan kertoa, jotta voimme niihin puuttua. Mitä tulee häirintään, siinä meillä on ehdoton nollatoleranssi, Raitio summaa.

Taitoluisteluliitto on linjannut, että lajikulttuurin tutkimus toistetaan 3–4 vuoden välein. Näin voidaan tarkastella keskeisten parannustoimenpiteiden vaikutuksia kulttuuriin. Tämän vuoden lajikulttuurin tutkimus on luettavissa netistä osoitteesta: www.stll.fi/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/Taitoluistelu_Lajikulttuuritutkimus_2019-1.pdf