Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Sote-valiokunnalta vihreää valoa koronan jäljityssovellukselle – valiokunta painottaa, että sovelluksen käytön on oltava helppoa ja vapaaehtoista

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta haluaa muutoksia hallituksen esitykseen koronan jäljityssovelluksesta. Sote-valiokunta näytti maanantaina valmistuneessa mietinnössään väliaikaiselle lakimuutokselle vihreää valoa, mutta haluaa sen tulevan voimaan erityisesti perustuslakivaliokunnan lausuntoon perustuvin muutoksin.

Sote-valiokunta haluaa, että sovelluksen kautta saatujen tietojen käyttö julkisessa vallankäytössä on hallituksen ehdottamaa kieltoa laajempi ja ehdottomampi. Sote-valiokunnan mietinnön mukaan sovelluksen tietoja ei saa käyttää ainoana perusteena karanteenia koskevassa päätöksenteossa ja muussa koronatartuntaa koskevaan hoitopäätökseen liittymättömässä julkisen vallan käytössä.

Koronan jäljityssovellus on tarkoitus ottaa käyttöön väliaikaisella muutoksella tartuntatautilakiin. Tietojärjestelmä koostuu mobiilisovelluksesta ja taustajärjestelmästä.

Hallituksen seurattava sovelluksen toimivuutta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta haluaa, että tietojen käyttö ja siirto mobiilisovelluksen ja taustajärjestelmän välillä edellyttää käyttäjän suostumusta. Suostumus annetaan sovelluksessa.

Valiokunnan mukaan suostumuksesta tulee käydä ilmi, että se on annettu vapaaehtoisesti sekä tietoisena siitä, mihin tarkoituksiin mobiilisovelluksen tietoja voidaan käyttää. Suostumuksesta on myös käytävä ilmi, ettei sitä ole annettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalvelutilanteessa eikä viranomaismenettelyssä. Suostumuksen voi milloin tahansa peruuttaa poistamalla sovelluksen. Tätä muutosta myös perustuslakivaliokunta edellytti lausunnossaan.

Lisäksi sosiaali- ja terveysvaliokunta haluaa eduskunnan hyväksyvän lausuman, jossa edellytetään hallituksen seuraavan mobiilisovelluksen ja taustajärjestelmän kehittämistä ja toimivuutta erittäin tiiviisti. Seurantaa on tehtävä erityisesti yksityisyyden suojan ja tietoturvan toteutumisen kannalta. Hallituksen on myös oltava valmis nopeisiin sääntelyn tai järjestelmätason muutoksiin.

Valtioneuvoston tulee antaa asiasta selvitys eduskunnalle viimeistään syysistuntokaudella 2021.

Käytön on perustuttava oikealla tiedolle

Lisäksi sote-valiokunta kiinnittää mietinnössään huomiota siihen, että sovelluksen on oltava käytössä riittävän monella ihmisellä, jotta siitä on hyötyä. Mahdollisuudet sovelluksen käyttöön kuitenkin vaihtelevat väestönosien välillä, sillä osalla ihmisistä ei ole riittävää osaamista eikä kaikilla tarpeeksi kehittynyttä kännykkää.

Erityisesti sovelluksen käyttöönotto iäkkäiden riskiryhmään kuuluvien piirissä saattaa jäädä vähäiseksi. Valiokunta korostaa samaa kuin hallitus esityksessään, että sovelluksen käytön on oltava helppoa ja ohjeet tulisi olla selkokielellä.

Myös yleisen tietosuoja-asetuksen näkökulmasta on kiinnitettävä huomiota tiedon selkeyteen ja ymmärrettävyyteen.

Lisäksi mobiilisovelluksen käyttöönoton yhteydessä on erittäin tärkeää viestiä sovelluksesta ymmärrettävästi ja riittävän tehokkaasti.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että viestinnällä on merkitystä sekä sen takia, että mahdollisimman moni ottaisi sovelluksen käyttöön, että sen takia, että sovelluksen käyttöönotto perustuisi oikealle ja riittävälle tiedolle.

Sovellus osa hybridistrategiaa ja tarkoitus tehostaa altistuneiden tavoittamista

Koronan jäljityssovelluksen käyttöönotto on osa hallituksen koronaviruksen hybridistrategiaa. Sovellus on tarkoitus ottaa käyttöön väliaikaisella muutoksella tartuntatautilakiin.

Sovelluksen on tarkoitus tehostaa koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden tavoittamista. Mobiilisovelluksen käyttäminen olisi väestölle maksutonta ja vapaaehtoista.

Laissa säädettäisiin myös tietojärjestelmän käytön yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä ja niiden suojasta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan elokuun lopussa ja olemaan voimassa maaliskuun loppuun.