Todellisuutta Suomessa: Vammainen voi saada Kelasta muuttokehotuksen, jos teettää tarpeellisen remontin kotonaan – näihin sosiaaliturvan sudenkuoppiin meillä pudotaan

Valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö Sosten elokuisessa kannanotossa todettiin, että muun muassa erityislasten perheissä etuuksien ja palvelujen hakeminen teettää kovasti töitä. JOHANNA ERJONSALO

Monta vuotta kestävän sosiaaliturvauudistuksen ensivaiheessa pureudutaan sosiaaliturvan monimutkaisuuteen. Sosiaaliturvaan sisältyy sekä etuuksia että palveluja.