Sanna Inkisen kommentti: Jospa elävätkin hyötyisivät sote-maksujen huojennuksista

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen huojennuksissa vähäväraisille on suuria eroja kaupunkien välillä. Katja Juurikko

Oulun kaupunki on alentanut tai jättänyt perimättä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tänä vuonna 56 kertaa. Mielenkiintoinen tieto on se, että niistä peräti 54 koskee kuolinpesiä.