Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Vihreät sitoutuu vaaliohjelmassaan tasapainottamaan valtiontalouden vuoteen 2035 mennessä

Vihreät sitoutuu tänään julkaistussa eduskuntavaaliohjelmassaan tasapainottamaan valtiontalouden vuoteen 2035 mennessä. Puolueen mukaan tämä tarkoittaa julkisen talouden vahvistamista noin 9 miljardilla eurolla.

Vihreiden mukaan useamman vaalikauden ylittävään tavoitteeseen päästään rakenteellisilla uudistuksilla, menoleikkauksilla ja veropohjan vahvistamisella.

Vihreiden vaaliohjelmassa ei juurikaan avata talouden tasapainottamiseksi esitettävien keinojen euromääräisiä vaikutuksia. Ohjelmassa kuitenkin sanotaan, että rakenteellisilla uudistuksilla on suurin rooli talouden tasapainottamisessa.

Näitä rakenteellisia uudistuksia ovat puolueen ohjelman mukaan työllisyyden parantaminen, ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistaminen ja kilpailun lisääminen sekä julkisten hankintojen kehittäminen.

Tavoitteena 80 prosentin työllisyysaste

Vihreät ilmoittaa ohjelmassaan tavoitteekseen nostaa Suomen työllisyysaste 80 prosenttiin. Keinoiksi tavoitteen saavuttamiseksi mainitaan muun muassa koulutustason nostaminen, työperäisen maahanmuuton helpottaminen ja kannustinloukkujen purkaminen.

Vihreät esimerkiksi poistaisi työlupien saatavuusharkinnan työperäisen maahanmuuton edistämiseksi.

Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa puolue puolestaan uudistaisi sitomalla sen keston talouden suhdannevaihteluun. Lisäksi vihreät esittää, että ansiosidonnainen työttömyysturva pitäisi laajentaa kaikille suomalaisille riippumatta siitä, kuuluvatko he työttömyyskassaan vai eivät.

Kannustinloukkujen purkamiseksi puolue taas esittää sosiaaliturvan kokonaisuudistusta.

Vihreiden mukaan Suomessa pitäisi siirtyä perustuloon, johon ensimmäisenä askeleena tulisi ottaa käyttöön kaikille täysi-ikäisille maksettava vastikkeeton 200 euron takuutulo.

Puolue myös yhdistäisi kaikki nykyiset perusturvaetuudet yhdeksi tueksi ja nostaisi niiden tasoa 50 eurolla.

Lisäksi perus- ja ansioturvan kytkös olisi vihreiden mukaan poistettava, jotta perusturvan parannukset kohdistuisivat vain perusturvan varassa oleville ihmisille.

Myös leikkauksia ja verotuksen muutoksia esitetään - konkretiaa puuttuu

Vihreät esittää ohjelmassaan rakenteellisten uudistusten lisäksi myös menoleikkauksia ja toimia veropohjan vahvistamiseksi.

Puolueen mukaan talouden sopeutuksessa ei tule leikata koulutuksesta tai heikentää heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa.

Lisäksi talouden sopeuttaminen on vihreiden mukaan vieläpä tehtävä niin, että toimet tukevat talouden uudistumista, päästövähennyksiä, köyhyyden vähentämistä ja sukupuolten tasa-arvoa.

Varsinaisia leikkauskohteita, leikkauslistoista puhumattakaan, vaaliohjelma sisältää niukasti.

Yhtenä kohteena mainitaan valtion "fossiilituet", joilla vihreät tarkoittaa fossiilisten polttoaineiden yritys- ja verotukia. Vaaliohjelman mukaan nämä tuet tulisi ajaa kokonaan alas kuluvan vuosikymmenen aikana.

Lisäksi ohjelmassa esitetään tavoitteeksi vähentää 300 miljoonaa euroa julkisten hankintojen kustannuksista.

Osana talouden sopeuttamista ohjelmassa esitetään "vihreää verouudistusta". Ajatus olisi siirtää verotuksen painopistettä työn verotuksesta ympäristöhaittojen, varallisuuden ja kulutuksen verottamiseen.

Vihreän verouudistuksen konkreettisia toimenpiteitä ei niitäkään ohjelmassa juuri avata. Esimerkkeinä väläytetään terveysveroa, jolla vähennettäisiin epäterveellisten elintarvikkeiden kulutusta, ja päästöihin perustuvaa lentoveroa.

Luonnonsuojelun rahoitus tuplattava, korkeakouluihin 5 400 uutta aloituspaikkaa

Vihreiden vaaliohjelma sisältää myös liudan esityksiä ja tavoitteita, jotka vaativat toteutuakseen rahaa. Ohjelmassa ei ole tarkemmin eritelty, kuinka mahdolliset julkisten menojen lisäykset vaikuttavat puolueen tavoitteeseen tasapainottaa julkista taloutta.

Ohjelmassa esimerkiksi esitetään luonnonsuojelun rahoituksen korottamista vähintään kaksinkertaiseksi nykyisestä. Evon kansallispuistohanke, jota kuluneella vaalikaudella yritettiin toteuttaa, on ohjelmassa mukana.

Lisäksi vihreät haluaa laajentaa suojelualueiden ja kansallispuistojen verkkoa erityisesti Etelä-Suomessa. Ohjelmassa halutaan suojella kaikki valtion omistamat vanhat ja luonnontilaiset metsät. Myös Itämeren ja sisävesien suojelualueita halutaan lisätä.

Puolue haluaa toteuttaa lisäksi "kattavan hiilinielujen pelastuspaketin". Aikomuksena on kasvattaa muun muassa metsien hiilivarastoa ja saada Suomen pienentyneet hiilinielut kasvuun.

Osana tavoitetta ohjelmassa esitetään metsänomistajille ja maatalousyrittäjille suunnattua korvausta hiilivaraston kasvattamisesta. Nieluja pysyvästi vähentävästä toiminnasta, kuten metsien raivaamisesta pelloiksi, veloitettaisiin puolestaan maankäytön muutosmaksu.

Opetuksen ja koulutuksen puolella vihreät haluaisi laajentaa kaksivuotisen esiopetuksen koko maahan. Ohjelmassa esitetään sitovan henkilöstömitoituksen säätämistä esi- ja perusopetukseen.

Puolue haluaa nostaa korkeakoulujen perusrahoitusta ja säilyttää rahoituksen indeksikorotukset. Ohjelman mukaan korkeakouluihin tulisi myös lisätä pysyvästi vähintään 5 400 vuosittaista aloituspaikkaa ja rahoittaa ne täysimääräisesti.

Vihreät myös nostaisi opintorahaa sadalla eurolla.

---

Korjattu aiempaa juttua klo 12.46: Aiemmin jutussa väitettiin, ettei vaaliohjelmassa avata talouden tasapainottamiseksi esitettävien keinojen euromääräisiä vaikutuksia. Tosiasiassa ohjelmassa mainitaan 300 miljoonan euron säästötavoite julkisista hankinnoista.